Åpningsseminar for laksefisket i Vefsna

Arrangementsinformasjon

30 juni blir det åpningsseminar for laksefisket i Vefsna på Fru Haugans hotell fra kl 19.00, dit kommer:  Villaksentusiast Kenneth Bruvik fra TV serien om Villaksen, Torfinn Evensen generalsekretær i Norske lakseelver, Kjetil Skår, Seniorrådgiver Veterinærinstituttet, og vår lokale Anne Severinsen for å snakke om Vefsna i tidligere tider.


Torfinn Evensen

Generalsekretær i Norske lakseelver.


Snakker om næringspotensialet for Vefsna.


Ketil Skår

Veterinærinstituttet

Seniorrådgiver, kommunikasjon og samfunn


Snakker om reetableringen av laksestammen i Vefsna, og bekjempelse av Gyrodactylus salaris og andre introduserte arter.


Tidsplan:

19.00 Seminarstart

20.30 Beinstrekk

21.00 Middag

Påmeldingsfrist for åpningsseminaret er satt til 28.06 kl 1200


Tidligere på dagen kan dere få med dere åpningsfest i Hotellhagen fra kl 11-13. 


Klikk her for å se hele programmet: https://vefsna.com/velkommen-apningsfest-30-juni-laksefisket-vefsnaregionen/


Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes ikke